Alfabeti shqip i gjuhës së shenjave.

Alfabeti shqip i gjuhës së shenjave.Këto janë shkronjat e komunikimit me gishta me persona që nuk dëgjojnë.Duke mësuar këtë alfabet ju mund të komunikoni lehtë .