Tepër Urgjente

TEPËR URGJENTE
 
Kërkesë për marrje masash për publikime në interes të përballimit të fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga tërmeti i datës 26.11.2019.
Të nderuar QYTETARE.
 
Në vijim shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore
Ju mund të dhuroni duke përdorur një kartë krediti ose debiti të çdo banke drejt llogarisë së Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.
 
Kontributi i dhënë nga ana juaj do të përdoret nga Emergjencat Civile në ndihmë të të dëmtuarve nga tërmeti.
 
Numrat e llogarive:
“Kontribute vullnetare, Emergjenca” në bankat e nivelit të dytë
 
Banka Credins
IBAN ne ALL (Lek): AL29 2121 1016 0000 0000 0030 0001
IBAN ne EUR : AL72 2121 1016 0000 0000 0030 0003
IBAN ne USD: AL02 2121 1016 0000 0000 0030 0002
SWIFT: CDISALTR
 
Banka Raiffeisen
IBAN ne ALL (Lek): AL38 2021 1013 0000 0000 0015 7945
IBAN ne EUR : AL85 2021 1013 0000 0000 0115 7945
IBAN ne USD: AL35 2021 1013 0000 0000 0215 7945
SWIFT: SGSBALTX
 
Banka ProCredit
IBAN ne ALL (Lek): 10-86135000-01
IBAN ne EUR : 10-86135001-02
IBAN ne USD: 10-86135002-03
SWIFT: FEFAALTR
 
Banka Kombëtare Tregtare
IBAN ne ALL (Lek): AL44 2051 1014 3288 86CL TJCL ALLA
IBAN ne EUR : AL11 2051 1014 3288 86CL TJCF EURA
IBAN ne USD: AL55 2051 1014 3288 86CL TJCF USDA
SWIFT: NCBAALTX
 
Tirana Bank
IBAN ne ALL (Lek): AL47 2061 1183 0000 0108 2000 0011
IBAN ne EUR AL20 2061 1183 0000 0108 2000 0012
IBAN ne USD AL74 2061 1183 0000 0108 2000 0010
SWIFT: TIRBALTR
 
Intesa SanPaolo
IBAN ne ALL (Lek): AL37 2081 1008 0000 0020 2453 0701
IBAN ne EURO AL10 2081 1008 0000 0020 2453 0702
IBAN ne USD AL80 2081 1008 0000 0020 2453 0703
SWIFT: USAALALTR
 
Union Bank
IBAN ne ALL (Lek): AL50 2141 1209 0111 1009 2516 0413
IBAN ne EURO AL40 2141 1209 0111 1009 2525 0221
IBAN ne USD AL66 2141 1209 0111 1009 2525 0141
SWIFT: UNALALTR
 
OTP
IBAN ne ALL (Lek): AL86 2131 1013 0000 0000 0084 1534
IBAN ne EURO AL32 2131 1013 0000 0000 0084 1536
IBAN ne USD AL05 2131 1013 0000 0000 0084 1537
SWIFT: PUPPALTR
 
Banka Amerikane e Investimeve
IBAN ne ALL (Lek): AL38 2101 1012 0000 0000 0003 8968
IBAN ne EURO AL21 2101 1012 0000 0000 0007 1963
IBAN ne USD AL38 2101 1012 0000 0000 0004 8280
SWIFT: EMPOALTR
 
Banka e Bashkuar e Shqipërisë (UBA)
IBAN ne ALL (Lek): AL60 2031 1003 2010 1520 1101 0928
IBAN ne EURO AL71 2031 1003 2010 1490 1101 0929
IBAN ne USD AL88 2031 1003 2010 1400 1101 0929
SWIFT: AAISALT
 
 
Ju lutem kontaktoni me “Rezervat e Shtetit” dhe pikat e grumbullimit pranë Ministrisë së Mbrojtjes në numrat: 00355 4 22 22 223 / 0355 4 22 28 250 / 00355 68 80 46 664
 
⦁ Nëse do të ndihmosh me ndihma material;
⦁ Nëse do të ndihmosh me ushqime, veshmbathje apo lodra për fëmijët;
⦁ Nëse do të adoptosh një familje;
 
Duke Ju falënderuar për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin.
 
MINISTRI
 
 
OLTA XHAÇKA