Hëna nga ora 00:00 do të jetë ndriçues për Lushnjen dhe rrethinat e saj.

Hëna nga ora 00:00 do të jetë ndriçuesi dominues për Lushnjen dhe rrethinat e saj.

⚠️NJOFTIM⚠️ i mbërritur nga drejtoria OSHEE në redaksine e Radio Lushnja.
OST-ja fillon punimet per Rehabilitimin e anes 110kV te N/stacionit Plasmas! Ne daten 20/04/2019 nga ora 00:00’ deri ne oren 05:00. Do te stakohet linja 110kV Kavaje – Plasmas dhe linja 110kV Fier – Plasmas, do te punohet per vendosjen e harqeve ne shtyllen e pare, heqjen e percjellesave nga portali,si dhe ne zbarat 110 kV. N/stacionet ⚠️Plasmas, ⚠️Hysgjokaj, ⚠️Lushnje qender, do te mbesin pa energji gjat ketij intervali kohe.
Zonat qe ngelin pa energji: Qyteti Lushnje, Spitali, Policia, Ujesjellesi Lushnje, Nj.Ad. Dushk, Nj.A Golem, Nj.A. Ballagat, Nj.A Hysgjokaj, Nj.A Karbunar, Nj.A Fiershegan, Nj.A Krutje dhe pjeserisht Nj.Ad. Kolonje.
Te gjithe abonentet qe furnizohen nga fiderat e nenstacioneve qe do te stakohen te marrin masat e nevojshme per kete interval kohe(furrat e bukes, bisneset qe punojne gjat nates).