Njotim pune, Agjent shitje

Kompania BBC dega Lushnje kerkon te shtoje stafin dhe ju fton te aplikoni per pozicionet:

  • Ekonomiste.
  • Agjent shitje.
  • Menaxher shitje.
  • Menaxher marketingu.
    Per informacine me te detajuara kontaktoni
    ne 067 4000 704 ose paraqituni prane zyrave te kabllorit ENT Lushnje.