Kërkohet për punësim një inxhinier ose inxhiniere mekanik

Kërkohet për punësim një inxhinier ose inxhiniere mekanik

Kërkohet për punësim një inxhinier ose inxhiniere mekanikKërkohet për punësim një inxhinier ose inxhiniere mekanik ,të cilët njohin mirë vizatimet 2D & 3D .Përparësi do të kenë ata të cilët njohin gjuhën Italiane ose Angleze.Mosha e pranimit sapo të kenë mbaruar studimet deri në 35 vjeç.
Të interesuarit të telefonojnë në numrin  067 20 61 510.